پیمانکار امور تبلیغات در نمایشگاه

آژانس تبلیغاتی استودیو ونداد
پیمانکار امور تبلیغات شرکت کنندگان در نمایشگاه​​​​​​​
انجام کلیه امور تبلیغاتی در تهران و جزیره کیش​​​​​​​
09127743120 - آقای علائی پور

لمپس بنر سقفی
ابعاد: 80 در 300 (عمودی) سانتی‌متر
تعداد محدودیتی ندارد
قیمت: هر عدد 2.500.000 تومان

تابلوهای دیواره بیرونی نمایشگاه
ابعاد: 400 در 500 (افقی) سانتی‌متر
تعداد: 24 عدد
قیمت: هر عدد 16.000.000 تومان

تابلوهای بزرگ داخل سالن نمایشگاه
ابعاد: 600 در 1200 (افقی) سانتی‌متر
تعداد: 12 عدد
قیمت: هر عدد 28.000.000 تومان

تابلوهای کوچک داخل سالن نمایشگاه
ابعاد: 400 در 500 (افقی) سانتی‌متر
تعداد: 10 عدد
قیمت: هر عدد 18.000.000 تومان

بنر داخل محوطه نمایشگاه
ابعاد: 400 در 300 (افقی) سانتی‌متر
تعداد: 10 عدد
قیمت: هر عدد 25.000.000 تومان

تابلو بنر دو رو بلوار نمایشگاه
ابعاد: 300 در 160 (عمودی) سانتی‌متر
تعداد: 10 عدد
قیمت: هر عدد 25.000.000 تومان