آقای دکتر مهدی غیناقی: مدیر سامانه‌های کسب و کار و فناوری اطلاعات گروه و مدیرعامل شرکت توسعه فناوری مدبران خلیج فارس (رییس پنل)
2-آقای دکتر ظهیر حیدری: رییس مهندسی اطلاعات و حکمرانی داده‌های گروه و مدیر پروژه تحول دیجیتال گروه (دبیر پنل)
3- آقای مهندس سامان عباسپور: مشاور هوشمند سازی صنعتی و مدیر پروژه تحول دیجیتال شرکت شرکت توسعه فناوری مدبران خلیج فارس
4- آقای دکتر مینایی: مدیرکل ستاد هوش مصنوعی و رباتیک معاونت فناوری ریاست جمهوری
5-آقای دکتر علیرضا حائری : مدیر پروژه ERP در شرکت توسعه فناوری خلیج فارس
و با حضور مدعوین ارجمند، آقای دکتر علی عسکری، معاونین و مدیران محترم ستادی، آقای دکتر دهقانی معاون علمی و فناوری ریاست محترم جمهور

عنوان پنل:  تحول دیجیتال و چشم انداز برنامه های پیشرو​​​​​​​